Chính sách bảo mật cho http://property-berlin.co.uk

Sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi đến http://property-berlin.co.uk rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tại http://property-berlin.co.uk, chúng tôi thừa nhận rằng sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng. Đây là thông tin về loại thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận và thu thập khi bạn sử dụng và truy cập http://property-berlin.co.uk và cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Tệp nhật ký: Cũng như hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu chứa trong tệp nhật ký. Thông tin trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ IP (giao thức internet), ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet, như AOL hoặc Shaw Cable), trình duyệt bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi (như Internet Explorer hoặc Firefox), thời gian bạn Đã ghé thăm trang của chúng tôi và những trang bạn đã ghé thăm trong trang của chúng tôi.

Cookie và Tường lửa Trực tuyến: Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin, chẳng hạn như sở thích cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm chỉ hiển thị cho bạn một cửa sổ bật lên một lần trong lần truy cập của bạn hoặc khả năng đăng nhập vào một số tính năng của chúng tôi, chẳng hạn diễn đàn.

Chúng tôi cũng sử dụng quảng cáo của bên thứ ba trên http://property-berlin.co.uk để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo này có thể sử dụng công nghệ như cookie và web beacon khi họ quảng cáo trên trang của chúng tôi và cũng sẽ gửi các nhà quảng cáo này (chẳng hạn như Google thông qua chương trình Google AdSense) bao gồm địa chỉ IP, ISP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng Hãy ghé thăm trang của chúng tôi, và trong một số trường hợp,